spisske divalo
logo

 

 

 

 

Jozef Gregor Tajovský

ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)

zensky zakon
Preklad do spišského nárečia:
Anton Kret
Réžia:
Matúš Oľha a. h.
Dramaturgia:
Dana Turanská a. h.
Scéna:
Štefan Hudák a. h.
Kostýmy:

Helena Bezáková a. h.

Hudba:
Pavol Janíček a. h.
Asistent réžie:
Jozef Novysedlák

 

Osoby a obsadenie:

Zuza Javorová, vdova:
Petra Kriváčková
Haňčuša, jej dzievka: 
Patrícia Šimková
Jano Maľecky, uhľar:
Pavol Pivko
Marda, jeho žena a Zužina šesterňica:
Mária Brozmanová
Miško, ich syn, regrut:
Mikuláš Dzurík
Dora Kaľinova, vdova a sušeda:
Denisa Macalová Ďuratná
Štefko, sluha u Javorovcoch:
Tomáš Krištof
Katuška Richtarova:
Katarína Turčanová,
Mária Görögová
Regruci:

Peter Hovanec ,

Jozef Novysedlák,

Adam Herich

 

PREMIÉRA: 20. september 2013

 

Dĺžka predstavenia: 120 min. s prestávkou

Inscenácia ocenená „Výročnou cenou Slovenského literárneho fondu za rok 2014“.

 

Veselohra známeho slovenského dramatika Jozefa Gregora Tajovského, Ženský zákon, je prvou inscenáciou z cyklu uvádzania hier, ktoré majú blízky vzťah k spišskému regiónu, či už autorom, témami, prostredím alebo nárečím. Hoci sa tento klasický ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov, neodohráva v spišskom prostredí a ani samotný autor nie je rodákom zo Spiša, prinášajú tvorcovia inscenácie tento titul v spišskom nárečí. Samotný prekladateľ dramatického textu Anton Kret je rodákom zo Smižian.

 

 

 

Foto: Eva Čarnogurská a Marek Zalibera