Jana Záchenská

Bc. Jana Záchenská
  • Herec

Dátum narodenia: 

streda, 23. jún 1993

Miesto narodenia: 

Zvolen

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2017

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy v iných divadlách

  • Školské predstavenia