Jana Záchenská

Bc. Jana Záchenská
  • Herec

Miesto narodenia: 

Zvolen

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2017

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

  • J. B. P. Molière - Lekárom proti svojej vôli: JACQUELINE
  • I. Bauersima -  norway.todayJÚLIA

Postavy v iných divadlách

  • Školské predstavenia