Mária Görögová

Mgr. art. Mária Görögová
  • Herec

Dátum narodenia: 

utorok, 20. apríl 1993

Miesto narodenia: 

Veľký Krtíš

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2016

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy vo filme, v televízii a rozhlase

RTVS:

  • Pravdivé príbehy – časť Hniezdo: ANGELIKA