Mikuláš Dzurík

Mgr. art. Mikuláš Dzurík
  • Herec

Dátum narodenia: 

piatok, 28. október 1988

Miesto narodenia: 

Bardejov

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2010

Najvýznamnejšie postavy v SD

Postavy vo filme, v televízii a rozhlase:

  • Rodinné prípady