Peter Golian

Mgr. art. Peter Golian
  • Herec

Dátum narodenia: 

utorok, 28. apríl 1992

Miesto narodenia: 

Lučenec

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2017

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle