Peter Hovanec

Mgr. art. Peter Hovanec
  • Herec

Miesto narodenia: 

Prešov

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2016

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle