Creative Europe Cooperation Weekend

V dňoch 09. - 12.11.2017 sa v Bruseli (Belgicko) uskutočnil seminár spojený s workshopmi za účelom vytvárania medzinárodnej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami členských krajín EÚ. Zúčastnili sa ho Mgr. Emil Spišák ArtD., riaditeľ SD, Ing. Eva Malecová, projektová manažérka SD a Mgr. Ivana Brošková, dramaturgička SD.

Spišské divadlo