Návšteva z Rumunska

." data-share-imageurl="">

V dňoch 24. a 25. marca 2018 navštívil Spišské divadlo prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumusku pán Mgr. Pavol Hlásnik. V sobotu sa zúčastnil na predstavení " Až tri v taňcu na Vidermaňcu" a rokoval s riaditeľom Spišského divadla o spolupráci medzi Spišským divadlom a DZSaČ v Rumunsku.

Spišské divadlo