Nová posila pre SD

Mgr. art. Peter Golian sa stal novou posilou umeleckého súboru Spišského divadla...

Čerstvý absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Peter Golian sa stal novou posilou umeleckého súboru Spišského divadla.

Spišské divadlo