Zahraničný zájazd Spišského divadla

Spišské divadlo absolvuje v dňoch 12. - 17.10.2017 zahraničný zájazd na Dolnú zem. V Békešskej Čabe (Maďarsko), Nadlaku (Rumunsko) a Báčskom Petrovci (Srbsko) umelecký súbor odohrá zahraničným Slovákom predstavenie Jánošík alebo Pravda je len jedna a rozprávku Tri prasiatka a vlk. Zájazd finančne podporili: Košický samosprávny kraj, Lesy mesta Spišská Nová Ves, Coop Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo a Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves.

Spišské divadlo
Spišské divadlo absolvuje v dňoch 12. - 17.10.2017 zahraničný zájazd na Dolnú zem. V Békešskej Čabe (Maďarsko), Nadlaku (Rumunsko) a Báčskom Petrovci (Srbsko) umelecký súbor odohrá zahraničným Slovákom predstavenie Jánošík alebo Pravda je len jedna a rozprávku Tri prasiatka a vlk.

Zájazd finančne podporili: Košický samosprávny kraj, Lesy mesta Spišská Nová Ves, Coop Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo a Emkobel, a." data-share-imageurl="">