Umelecký súbor Spišského divadla

Umelecký šéf

Režisér

Herec

Kontakt::
majkabrozmanova@gmail.com
Člen SD od 1994
Člen SD od 1997
Člen SD od 1997
Člen SD od 2004
Člen SD od 2009
Člen SD od 2010
Člen SD od 2016
Kontakt::
maja.gorogova@gmail.com
Člen SD od 2016
Člen SD od 2016
Člen SD od 2016
Člen SD od 2017
Člen SD od 2017