Dámsky krajčír

  • Georges Feydeau
Dámsky krajčír

Fotograf: 

  • Marek Zalibera
zľava: Mikuláš Macala, Tomáš Krištof, Pavol Pivko
zľava: Mária Brozmanová, Patrícia Šimková
Mikuláš Macala, Mária Brozmanová
zľava: (oblečená figurína), Tomáš Krištof, Mikuláš Dzurík
zľava: (oblečená figurína), Mikuláš Macala, Denisa Macalová Ďuratná
zľava: Nikola Gánovská, Mikuláš Dzurík, (oblečená figurína), Denisa Macalová Ďuratná, Mikuláš Macala
Katarína Turčanová, Mikuláš Macala
zľava: Mária Brozmanová, Patrícia Šimková, Tomáš Krištof, Mária Görögová, Pavol Pivko
zľava: Tomáš Krištof, Katarína Turčanová, Mária Görögová, Patrícia Šimková, Ľubomír Vajdička, Mária Brozmanová, Mikuláš Macala, Denisa Macalová Ďuratná, Mikuláš Dzurík, Nikola Gánovská, Pavol Pivko, dole: Marija Havran