Galéria: Škriepky na korze

  • Carlo Goldoni
Škriepky na korze

Fotograf: 

  • Marek Zalibera
zľava: Patrícia Šimková, Denisa Macalová Ďuratná, Mária Brozmanová, Katarína Turčanová, Mária Görögová
zľava: Pavol Pivko, Mikuláš Dzurík, Katarína Turčanová, Mária Görögová
zľava: Jozef Novysedlák, Tomáš Krištof
zľava: Adam Herich, Denisa Macalová Ďuratná, Patrícia Šimková, Mária Brozmanová, Tomáš Krištof
zľava: Jozef Novysedlák, Tomáš Krištof, Patrícia Šimková, Denisa Macalová Ďuratná, Mária Brozmanová, Mária Görögová, Katarína Turčanová
zľava: Tomáš Krištof, Mikuláš Macala
zľava: Mária Brozmanová, Tomáš Krištof, Mikuláš Macala, Katarína Turčanová, Pavol Pivko