Adam Herich

Mgr. art. Adam Herich
  • Herec

Miesto narodenia: 

Nitra

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2016

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy v iných divadlách

Divadielko z klobúka:

  • Králiky z klobúka: KRÁLIK OSKAR

spolupráca s divadlami Clipperton, Harry Theater

Postavy vo filme, v televízii a rozhlase

TV JOJ

  • seriál Ochrancovia: MARTIN