Anna Šoltýsová

Mgr. art. Anna Šoltýsová
  • Režisér

Vzdelanie: 

Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor Divadelná dramaturgia a réžia

Člen SD od: 

2018

Najvýznamnejšie réžie v SD