Daniel Mališ

Mgr. art. Daniel Mališ
  • Dramaturg

Člen SD od: 

2020

Najvýznamnejšie dramaturgie v SD

  • -

Predchádzajúce skúsenosti

  • Jihočeské divadlo, České Budějovice
  • Komorní činohra, Praha