Dávid Szöke

Mgr. art. Dávid Szöke
  • Herec

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2018

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle