Diana Semanová

Bc. Diana Semanová
  • Herec

Miesto narodenia: 

Vranov nad Topľou

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2017

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle