Martin Stolár

Bc. Martin Stolár
  • Stáli hostia

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2018