Matúš Hollý

Mgr. art. Matúš Hollý
  • Herec

Miesto narodenia: 

Topoľčany

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2019

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle