Matúš Hollý

Bc. Matúš Hollý
  • Stáli hostia

Miesto narodenia: 

Topoľčany

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2018

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle