Patrícia Šimková

Mgr. art. Patrícia Šimková
  • Herec

Miesto narodenia: 

Prešov

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2017

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy v iných divadlách 

  • Školské predstavenia