Pavol Pivko

Mgr. art. Pavol Pivko
  • Herec

Miesto narodenia: 

Považská Bystrica

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2009

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy v iných divadlách

  • M. Sládek - Krížová cesta: ROZPRÁVAČ