Tomáš Krištof

Mgr. art. Tomáš Krištof
  • Herec

Miesto narodenia: 

Prešov

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2016

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy v iných divadlách

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove:

  • W. Shakespeare – Sen noci svätojánskej: FERO PAJTÁŠ, ŠKRIATOK

Divadlo Clipperton:

  • P. Kočan O zlatej rybke: RYBÁR SANTIAGO
  • P. Kočan – Polepetko: POLEPETKO

Postavy vo filme, v televízii a rozhlase:

RTVS:

  • Seriál Kolonáda: RÓBERT ZACHAR