Aktuálne opatrenia

Vážení diváci,

Spišské divadlo sa riadi schváleným Covid automatom a kultúrnym semaforom. V oranžovej farbe (stupeň ostražitosť) a v červenej farbe (1. stupeň ohrozenia) bude divadlo fungovať v režime OTP.

Vstup na predstavenia bude umožnený iba:

a) osobám plne očkovaným,

b) osobám, ktoré sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Kontrola negatívnych výsledkov testov a potvrdení o očkovaní bude vykonávaná pri vstupe.

V zmysle platnej legislatívy sme povinní vyžiadať si od vás pri vstupe do divadla meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje divadlo využije len v prípade nutnosti dohľadania kontaktov, a to len v intervale do dvoch týždňov od podujatia.

Naďalej platí, že počas celej doby trvania podujatia je potrebné nosiť prekrytie horných dýchacích ciest.

Spišské divadlo zároveň preferuje online predaj vstupeniek.

Ďakujeme za dodržiavanie opatrení.

Tešíme sa na vás v novej sezóne.

a) osobám plne očkovaným,

b) osobám, ktoré sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami." data-share-imageurl="">