Albín Medúz hrá rovnakú úlohu vo filme aj v divadle

Jeden z najočakávanejších slovenských filmov, Perinbaba a dva svety, bude mať premiéru 7. decembra. Nesmrteľná rozprávka Juraja Jakubiska, v ktorej láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť, je priamo spojená aj so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi.   

Vo filmovom rozprávkovom príbehu nechýbajú sestry Perinbaba a Zubatá. Zatiaľ čo postavu mladej Zubatej stvárni česká herečka Darija Pavlovičová, jej starú podobu si rozdelili Valerie Kaplanová a Albín Medúz, dlhoročný herec Spišského divadla.  

Albín Medúz zároveň aktuálne stvárňuje rolu Zubatej aj na doskách Spišského divadla, ktoré nezabudnuteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe z pera Ľubomíra Feldeka uvádza od roku 2019. Herec je už v súčasnosti externým spolupracovníkom, no identickú postavu kmotry Zubatej si na divadelných doskách užíva naďalej. V tejto úlohe ho návštevníci uvidia v Spišskom divadle začiatkom decembra. 

Najznámejšiu zimnú rozprávku o túžbe človeka po šťastí, porozumení a láske v réžii Petra Palika si môžete pozrieť na doskách Spišského divadla. Porovnajte si divadelný a filmový svet Perinbaby, ktorý spája herec zo Spišskej Novej Vsi, Albín Medúz. 

***

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, kultúrna organizácia v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, je profesionálne jednosúborové divadlo s 15-členným umeleckým súborom. V uplynulej sezóne odohralo 189 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 37 000 divákov. V aktuálnej 33. divadelnej sezóne pripravuje na troch scénach spolu šesť premiér. Najbližšie to bude 15. decembra inscenácia Šeptuchy, adaptácia románu Aleny Sabuchovej v réžii Mariany Luteránovej. 

Veronika Fitzeková, hovorkyňa SD