Cena za celoživotné dielo

Mgr. Emilovi Spišákovi, ArtD. udelil Literárny fond Cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla. Srdečne blahoželáme.

Spišské divadlo