Divácka anketa

Vážení diváci,

váš názor je pre nás dôležitý, preto Spišské divadlo v sezóne 2021/2022 organizuje divácku anketu. 

Anketa sa začína v nedeľu 3. októbra 2021 a bude prebiehať počas celej sezóny. Svoj hlas môžete odovzdať v troch kategóriách:

1. Najobľúbenejšia herečka

2. Najobľúbenejší herec

3. Najobľúbenejšia inscenácia

Hlasovať sa dá prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré dostanete ku každej vstupenke pred predstavením, a následne ich vhodíte do nádoby na to určenej. V hlasovacom lístku je možné označiť v každej kategórii len jednu možnosť. Jeden divák môže svojej obľúbenej herečke a svojmu obľúbenému hercovi počas trvania ankety odovzdať len po jednom hlase, a to len herečke a hercovi, ktorí v daný deň účinkovali. Za obľúbenú inscenáciu možno hlasovať opakovane. 

Výsledky ankety budú vyhlásené počas galavečera Zlatá labuť v závere sezóny. Všetci hlasujúci budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny.

Podrobné pravidlá nájdete TU

Spišské divadlo
Hlasovať sa dá prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré dostanete ku každej vstupenke pred predstavením, a následne ich vhodíte do nádoby na to určenej." data-share-imageurl="">