Divadelná čitáreň

Spišské divadlo pripravilo pre divákov ďalší zaujímavý projekt v online priestore. Projekt Divadelná čitáreň vznikol ako reakcia na súčasnú pandemickú krízu a s tým súvisiace zvyšovanie povedomia o význame tvorby, umenia a kultúry. Spišské divadlo ponúkne divákom sériu troch scénických čítaní v podaní členov hereckého súboru SD. Ide o úryvky dramatických diel súčasných slovenských autorov Romana Olekšáka (Smajlíci), Ivety Škripkovej (Fetišistky) a Doda Gombára (Tretí vek). Cieľom je priniesť dramatickú literatúru bližšie k ľuďom, zdôrazniť potrebu čítania a zároveň tak prispieť k rozvoju vzdelanosti a zvýšeniu autorského povedomia v očiach verejnosti. Zámerom realizačného tímu je predstaviť dramatické literárne diela tak, aby samotné úryvky z tvorby lákali čitateľov siahnuť nielen po literárnej tvorbe autora, ale rovnako podnietili záujem o divadelné umenie ako také. Na projekte sa podieľali interní umeleckí pracovníci Spišského divadla: režisérka Anna Šoltýsová, ktorá zároveň navrhla scénu a kostýmy, dramaturg Daniel Mališ a herci Mária Brozmanová, Petra Dzuriková, Mária Čičvarová, Mikuláš Macala, Dávid Szöke, Jozef Novysedlák, Katarína Turčanová, Veronika Kleščová.

Jednotlivé záznamy scénických čítaní budú zverejnené na YouTube kanáli Spišské divadlo v týchto termínoch:

Roman Olekšák - Smajlíci 24. mája - 31. mája 2021

Dodo Gombár - Tretí vek 31. mája - 7. júna 2021

Iveta Škripková - Fetišistky 7. júna - 14. júna 2021

Hlavným partnerom projektu je Fond LITA.

logo lita

Spišské divadlo
Spišské divadlo pripravilo pre divákov ďalší zaujímavý projekt v online priestore. Projekt Divadelná čitáreň vznikol ako reakcia na súčasnú pandemickú krízu a s tým súvisiace zvyšovanie povedomia o význame tvorby, umenia a kultúry. Spišské divadlo ponúkne divákom sériu troch scénických čítaní v podaní členov hereckého súboru SD. Ide o úryvky dramatických diel súčasných slovenských autorov Romana Olekšáka (Smajlíci), Ivety Škripkovej (Fetišistky) a Doda Gombára (Tretí vek)." data-share-imageurl="">