Festival Mladinsko Showcase

V dňoch 05. - 08.04.2018 sa v Ľubľane (Slovinsko) v divadle s názvom Slovensko mladinsko gledališče uskutočnil divadelný festival Mladinsko Showcase spojený so seminármi a diskusiami.
V priebehu štyroch dní mali diváci možnosť vidieť sedem zaujímavých predstavení. Zúčastnila sa ho Mgr. Ivana Brošková, dramaturgička SD.

Spišské divadlo
V dňoch 05. - 08.04.2018 sa v Ľubľane (Slovinsko) v divadle s názvom Slovensko mladinsko gledališče uskutočnil divadelný festival Mladinsko Showcase spojený so seminármi a diskusiami.
V priebehu štyroch dní mali diváci možnosť vidieť sedem zaujímavých predstavení. Zúčastnila sa ho Mgr. Ivana Brošková, dramaturgička SD.

." data-share-imageurl="">