Noc divadiel 2018

V rámci tohtoročného podujatia Noc divadiel 2018 Spišské divadlo pripravuje na 17.novembra 2018 nasledujúci program: o 19.00 hod. uvedie ďalšiu reprízu úspešnej inscenácie Michala Babiaka Až tri v taňcu na Vidermaňcu a následne bude prebiehať beseda na tému Jazyk drámy, jazyk inscenácie. V rámci besedy o svojej práci na preklade dramatického textu tejto hry do spišského nárečia bude hovoriť Dr. Anton Kret, divadelný vedec, dramatik, estetik a dlhoročný dramaturg Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorého texty boli inscenované aj v Spišskom divadle. Besedy sa zúčastní aj autor a režisér Michal Babiak a umelecký súbor tejto inscenácie.

Spišské divadlo
V rámci tohtoročného podujatia Noc divadiel 2018 Spišské divadlo pripravuje na 17.novembra 2018 nasledujúci program: o 19.00 hod. uvedie ďalšiu reprízu úspešnej inscenácie Michala Babiaka Až tri v taňcu na Vidermaňcu a následne bude prebiehať beseda na tému Jazyk drámy, jazyk inscenácie. V rámci besedy o svojej práci na preklade dramatického textu tejto hry do spišského nárečia bude hovoriť Dr." data-share-imageurl="">