Ocenenie pre umeleckého šéfa

Náš nový umelecký šéf a režisér doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. sa stal jedným z prvých laureátov novej prestížnej Ceny Pro Cultura Slovaca, ktorá mala v sobotu 28. apríla 2018 svoju slávnostnú premiéru v Báčskom Petrovci (Srbsko). Ceny udeľovali v slávnostnej sieni petrovského gymnázia, pričom na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Slovákov zo Srbska, ako aj z Rumunska a Maďarska, rovnako aj reprezentant Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil podujatie. Michal Babiak získal túto cenu za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí.

Spišské divadlo
Náš nový umelecký šéf a režisér doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. sa stal jedným z prvých laureátov novej prestížnej Ceny Pro Cultura Slovaca, ktorá mala v sobotu 28. apríla 2018 svoju slávnostnú premiéru v Báčskom Petrovci (Srbsko). Ceny udeľovali v slávnostnej sieni petrovského gymnázia, pričom na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Slovákov zo Srbska, ako aj z Rumunska a Maďarska, rovnako aj reprezentant Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil podujatie." data-share-imageurl="">