Opäť otvorené

Milí diváci,

s veľkou radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že na základe zlepšenia pandemickej situácie bude Spišské divadlo opäť otvorené pre verejnosť za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Prvé predstavenie, ktoré plánujeme uviesť naživo, bude zároveň premiérou inscenácie hry Mira Gavrana Zmrzlina (Sladoled) v réžii Michala Babiaka. Premiéra tejto láskavej komédie nadväzujúcej na úspešné inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách sa uskutoční v sobotu 29. mája o 19:00.

Spišské divadlo
s veľkou radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že na základe zlepšenia pandemickej situácie bude Spišské divadlo opäť otvorené pre verejnosť za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Prvé predstavenie, ktoré plánujeme uviesť naživo, bude zároveň premiérou inscenácie hry Mira Gavrana Zmrzlina (Sladoled) v réžii Michala Babiaka. Premiéra tejto láskavej komédie nadväzujúcej na úspešné inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách sa uskutoční v sobotu 29." data-share-imageurl="">