Slávnostné prijatie na radnici

Dňa 28. augusta sa v obradnej sieni radnice v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné prijatie Mgr. Emila Spišáka, ArtD. pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na poste riaditeľa Spišského divadla. Primátor mesta Spišská Nová Ves ocenil jeho dlhoročnú prácu na rozvoji Spišského divadla a poďakoval mu za spoluprácu pri budovaní kultúrneho života v meste.

Spišské divadlo
Dňa 28. augusta sa v obradnej sieni radnice v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné prijatie Mgr. Emila Spišáka, ArtD. pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na poste riaditeľa Spišského divadla. Primátor mesta Spišská Nová Ves ocenil jeho dlhoročnú prácu na rozvoji Spišského divadla a poďakoval mu za spoluprácu pri budovaní kultúrneho života v meste.

." data-share-imageurl="">