Účinkovanie SD v Košiciach

S ľútosťou oznamujeme, že z dôvodov na ktoré Spišské divadlo nemá vplyv a ani dosah dočasne zastavujeme naše účinkovanie v Malej sále Domu umenia v Košiciach od 1. marca 2018
do 1. septembra 2018. Veríme, že sa nám projekt uvádzania našich inscenácií pre košických milovníkov divadelného umenia podarí na jeseň obnoviť.

Spišské divadlo