Ukončenie pôsobenia

Dňa 31. augusta ukončil svoje pôsobenie v Spišskom divadle jeho dlhoročný riaditeľ Mgr. Emil Spišák, ArtD.

Mgr. Emil Spišák, ArtD. viedol Spišské divadlo 13 rokov. Na post riaditeľa nastúpil po úspešnom konkurze v roku 2007. Začala sa tak celková revitalizácia a rozvoj napĺňaním koncepcie, s ktorou do divadla nastúpil. Postupne prebudoval a rozšíril umelecký súbor výlučne o vysokoškolsky vzdelaných hercov, absolventov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podobným rozvojom prešli aj technicko-administratívne zložky. Spišské divadlo sa jeho zásluhou zmenilo na klasické repertoárové divadlo mestského typu, ako sú divadlá v Trnave, Zvolene, Martine a pod. Tvorba divadla sa začala prioritne zameriavať na inscenácie pre dospelých, hoci sa venuje aj tvorbe pre deti. Sám je režisérom viacerých obľúbených inscenácií Spišského divadla (Všetko o mužoch, Nepriateľ ľudu, Charleyho teta, Marína Havranová) a autorom mnohých úspešných projektov (festival Divadelný Spiš, multimediálny edukačný projekt Marína Havranová, či najnovší projekt Spišského divadla Deväť monodrám a jedna komorná hra slovenskej klasiky). Zo Spišského divadla sa mu podarilo vybudovať inštitúciu, ktorá má stabilné miesto nielen v slovenskom ale i zahraničnom kultúrnom priestore.

Spišské divadlo
Dňa 31. augusta ukončil svoje pôsobenie v Spišskom divadle jeho dlhoročný riaditeľ Mgr. Emil Spišák, ArtD.

Mgr. Emil Spišák, ArtD. viedol Spišské divadlo 13 rokov. Na post riaditeľa nastúpil po úspešnom konkurze v roku 2007. Začala sa tak celková revitalizácia a rozvoj napĺňaním koncepcie, s ktorou do divadla nastúpil. Postupne prebudoval a rozšíril umelecký súbor výlučne o vysokoškolsky vzdelaných hercov, absolventov Akadémie umení v Banskej Bystrici." data-share-imageurl="">