Ukončenie spolupráce

Spoluprácu so Spišským divadlom ukončili Diana Semanová, Patrícia Šimková a Pavol Pivko. Ďakujeme im za prácu v Spišskom divadle a želáme im veľa úspechov na nových pôsobiskách.

Spišské divadlo
Spoluprácu so Spišským divadlom ukončili Diana Semanová, Patrícia Šimková a Pavol Pivko. Ďakujeme im za prácu v Spišskom divadle a želáme im veľa úspechov na nových pôsobiskách.

." data-share-imageurl="">