Ukončenie spolupráce

Spoluprácu so Spišským divadlom ukončili Mária Görögová a Tomáš Krištof. Ďakujeme im za prácu v Spišskom divadle a želáme im veľa úspechov na nových pôsobiskách.

Spišské divadlo