Úspechy SD na Dolnej zemi

Spišské divadlo nadviazalo na niekoľkoročnú tradíciu a aj túto jeseň zorganizovalo zatiaľ dva zájazdy na Dolnú zem pri príležitosti dvoch významných podujatí.

Dňa 22. septembra 2019 sa divadlo zúčastnilo 24. ročníka festivalu profesionálnych divadiel zo Srbska a Slovenska Petrovské dni divadelné. Festival sa konal od 19. do 24. septembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci v Srbsku a Spišské divadlo sa na ňom predstavilo s inscenáciou hry Hrdinovia, ktorú podľa známej rovnomennej Timravinej novely zdramatizoval Michal Babiak.

Hneď o týždeň zavítalo Spišské divadlo do Srbska opäť. Dňa 30. septembra 2019 sa pri príležitosti oslavy stého výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnila premiéra novej inscenácie Spišského divadla Boj. Autorom krátkej modernistickej drámy je Vladimír Hurban Vladimírov, ktorý nesporne patrí medzi najvýznamnejších slovenských dramatikov. Sám sa narodil, žil a tvoril v Srbsku a aj preto sa divadlo rozhodlo prvýkrát uviesť inscenáciu jeho hry práve v jeho rodnej krajine a pripomenúť tak dolnozemským Slovákom túto významnú osobnosť slovenskej drámy. Hra je súčasťou nového cyklu Spišského divadla Nezbadané drámy, v rámci ktorého divadlo uvedie zatiaľ neinscenované diela slovenských dramatikov.

Obe inscenácie Spišského divadla zaznamenali u divákov v Srbsku veľký úspech, o čom svedčia ich nadšené reakcie a plné hľadiská. Divadlo plánuje svoju tvorbou prezentovať na Dolnej zemi aj naďalej, a to už 11. októbra, kedy v rámci ďalšieho zájazdu navštívi Rumunsko a Maďarsko.

Spišské divadlo
Spišské divadlo nadviazalo na niekoľkoročnú tradíciu a aj túto jeseň zorganizovalo zatiaľ dva zájazdy na Dolnú zem pri príležitosti dvoch významných podujatí.

Dňa 22. septembra 2019 sa divadlo zúčastnilo 24. ročníka festivalu profesionálnych divadiel zo Srbska a Slovenska Petrovské dni divadelné. Festival sa konal od 19. do 24. septembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci v Srbsku a Spišské divadlo sa na ňom predstavilo s inscenáciou hry Hrdinovia, ktorú podľa známej rovnomennej Timravinej novely zdramatizoval Michal Babiak." data-share-imageurl="">