Začiatok novej spolupráce

Dňa 20. apríla 2018 bol uvedený do funkcie režiséra a šéfa umeleckého súboru doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. Želáme nášmu novému kolegovi veľa pevného zdravia, tvorivej invencie a tešíme sa na spoluprácu na projektoch v Spišskom divadle.

Spišské divadlo