Zahraničný zájazd

V dňoch 8. – 10. júna 2019 zorganizovalo Spišské divadlo na základe pozvania Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku zahraničný zájazd do rumunského mesta Nadlak. Zájazdu sa zúčastnili riaditeľ divadla Mgr. Emil Spišák, ArtD., umelecký šéf doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. a herci Mikuláš Dzurík, Mária Görögová, Denisa Macalová Ďuratná a Tomáš Krištof, ktorí sa v rámci podujatia 120 rokov slovenského divadla v Nadlaku divákom predstavili so skvelou inscenáciou hry Matjaža Zupančiča Manželské hry v preklade a réžii Michala Babiaka. Predstavenie zožalo u divákov veľký úspech, o čom svedčí ďalšie pozvanie Spišského divadla na slovenskú Dolnú zem v októbri 2019.

Spišské divadlo
V dňoch 8. – 10. júna 2019 zorganizovalo Spišské divadlo na základe pozvania Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku zahraničný zájazd do rumunského mesta Nadlak. Zájazdu sa zúčastnili riaditeľ divadla Mgr. Emil Spišák, ArtD., umelecký šéf doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. a herci Mikuláš Dzurík, Mária Görögová, Denisa Macalová Ďuratná a Tomáš Krištof, ktorí sa v rámci podujatia 120 rokov slovenského divadla v Nadlaku divákom predstavili so skvelou inscenáciou hry Matjaža Zupančiča Manželské hry v preklade a réžii Michala Babiaka." data-share-imageurl="">