Zájazd na Dolnú zem

V dňoch 12. – 16.10.2018 organizuje Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi zahraničný zájazd na Dolnú zem. V týchto dňoch herci divadla odohrajú inscenácie Reštavrácia a Kráska a Netvor v Nadlaku (Rumunsko), v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Békešskej Čabe (Maďarsko).

Spišské divadlo