Ecce Homo!

  • Ján Čajak - Michal Babiak
Ecce homo! – Ajhľa človek! – Božie stvorenie, v ktorom sídli duch, ale aj telesná žiadostivosť.

Premiéra: 

14.07.2020 - 12:00

Scéna: 

  • Štúdio SD

Dĺžka: 

45 min.

Autor projektu   Emil Spišák
Réžia, dramatizácia, hudba, scéna a kostýmy Michal Babiak
Lektorka dramaturgie Sofia Skokanová

Spišské divadlo Vám v rámci nového originálneho projektu, ktorého autorom je Emil Spišák, prináša deväť monodrám, ktoré vznikli dramatizáciou diel klasických slovenských autorov. Dramatizáciu poviedky Jána Čajaka Ecce homo! pripravil pre potreby Spišského divadla Michal Babiak. Ondrej Krížik ochorel a lekári mu dávali najviac pár rokov života. V duchu sa už lúčil so životom, no žena ho nabádala, aby sa poradil s niekým múdrym a skúseným, veď lekári nie sú vševediaci. A tak sa Ondrej vybral k Slámkovi, ktorý mu povedal, že uzdraviť ho môže jedine Hospodin. Ondrej ho poslúchol, začal chodievať na náboženské zhromaždenia, choroba ustúpila a neskôr dokonca sám pomáhal šíriť „novú vieru“ ako kazateľ. Nanešťastie, žena mu ochorela a krátko nato zomrela. Ondrej smútil, ale ešte horlivejšie sa oddal svojmu novému povolaniu. Na zhromaždenia často chodievala i Zuza Hlavátka, ktorá mala muža v Amerike, a pozorne počúvala každé Ondrejovo slovo. Keď sa ponúkla, že sa mu bude starať o domácnosť, oboch ovládla vášeň, ktorej sa nedokázali ubrániť. „Bratia a sestry“ zo zhromaždenia však nenechali bez povšimnutia fakt, že majú kazateľa, ktorý vodu káže a víno pije...

Predstavenie je vhodné pre diváka od 15 rokov.

V predstavení sa fajčí.

Účinkuje

Eduard Valašík