Lótova žena

  • Kristína Royová – Michal Babiak
Známy biblický príbeh plný ponaučení o Lótovej žene a jej treste.

Premiéra: 

09.03.2021 - 13:00

Scéna: 

  • Štúdio SD

Dĺžka: 

40 min.
Autor projektu   Emil Spišák
Dramatizácia, hudba Michal Babiak
Réžia, scéna a kostýmy Anna Šoltýsová
Lektorka dramaturgie Sofia Skokanová

Spišské divadlo Vám v rámci nového originálneho projektu, ktorého autorom je Emil Spišák, prináša deväť monodrám, ktoré vznikli dramatizáciou diel klasických slovenských autorov. Dramatizáciu poviedky Kristíny Royovej Lótova žena pripravil pre potreby Spišského divadla Michal Babiak.

Kristína Royová písala romány, novely, poviedky, duchovné piesne a spisy rôzneho zamerania a druhu, taktiež prekladala. Vďaka podpore cirkvi, ktorá jej diela vydávala vo veľkých nákladoch a viacerých vydaniach, sa stala fakticky najprekladanejšou slovenskou autorkou – jej diela boli preložené do 36 jazykov. V poviedke Lótova žena spracovala Royová známy biblický príbeh o Lótovi a jeho žene, ktorá nevyužila šancu na záchranu, ktorú jej dal Boh, keď sa rozhodol potrestať obyvateľov Sodomy a zoslal na mesto pohromu. Pri úteku z mesta sa napriek zákazu otočila, a tak ju Boh premenil na soľný stĺp.

Účinkuje

Dávid Szöke