V osídlach

  • Milo Urban
Urbanov príbeh z medzivojnového obdobia o morálke a moci nás oslovuje aj dnes

Premiéra: 

22.05.2019 - 19:00

Scéna: 

  • Štúdio SD

Dĺžka: 

90 min.

Dramatizácia    Michal Babiak
Dramaturgia Miron Pukan
Scéna a kostýmy Alžbeta Vakulová
Hudba Štefan Palfi
Réžia Anna Šoltýsová
Asistent réžie Jozef Novysedlák

Milo Urban je jedným z najvýznamnejších slovenských prozaikov a patrí medzi kľúčové osobnosti slovenskej medzivojnovej prózy. Jeho najznámejšie dielo Živý bič, v ktorom zaznamenáva dopad vojny na bohom zabudnutú slovenskú dedinu, nepochybne predstavuje trvalý prínos do modernej slovenskej literatúry. Spolu s románmi Hmly na úsvite a V osídlach vytvára voľnú trilógiu. Román V osídlach, ktorý je zavŕšením trilógie, kritickým spôsobom podáva obraz o spolitizovanom živote plnom radikálnych spoločenských zmien v období prvej Československej republiky. Inscenácia autenticky zobrazuje situáciu medzi svetovými vojnami, opisuje politické a sociálne pomery v 30. rokoch 20. storočia na území Slovenska a približuje nekalé praktiky politickej moci, ktorá využívala nestabilné pomery povojnových rokov vo svoj prospech, na čo najviac doplácali obyčajní ľudia. Téma inscenácie je silne aktuálna aj dnes, a tak do istej miery reflektuje i stav súčasnej politickej a spoločenskej situácie. 

Osoby a obsadenie

JUDr. Ivan Kalnický Mikuláš Macala
Vlado Kalnický, jeho syn Mikuláš Dzurík
Oľga Kalnická, dcéra Ivanova Diana Semanová
Peter Styk, hlavný policajný inšpektor Jozef Novysedlák
Štefan Mahút, študent filozofie Edo Valašík, a. h.
Mária Mahútová, jeho matka Denisa Macalová Ďuratná
On Pavol Poljovka, a. h.