Kontakt

Spišské divadlo

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Riaditeľ divadla 

Mgr. Emil Spišák, ArtD.
mob.: 0903 642 615
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Sekretariát:
tel.: 053/417 32 70
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Umelecký šéf a režisér 

prof. PhDr. Ján Sládeček PhD. 
tel." data-share-imageurl="">

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Riaditeľ divadla 

Mgr. Emil Spišák, ArtD.
mob.: 0903 642 615
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Sekretariát:
tel.: 053/417 32 70
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Umelecký šéf a režisér 

prof. PhDr. Ján Sládeček PhD. 
tel.: 053 / 417 32 73 
mob.: 0910 873 049 
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Dramaturgia 

Mgr. Ivana Brošková 
tel.: 053 / 417 32 71 
mob.: 0948 011 620
email: dramaturgia@spisskedivadlo.sk

Vedúci technického úseku 


tel.: 053 / 417 32 74 
mob.: 0903 643 015
email: technika@spisskedivadlo.sk

Úsek prevádzky a marketingu

Informácie o programe a predaj vstupeniek 

Mgr. Mária Korbová - vedúca úseku 
tel.: 053 / 417 32 75 
mob.: 0903 613 259 
email: prevadzka@spisskedivadlo.sk 

Ľuboslava Kozáková
tel.: 053 / 417 32 75 
       053 / 417 32 71

mob.: 0948 194 643
email: prevadzkasd@gmail.com

Vedúci úseku ekonomiky

Bc. Mária Peklanská 
tel.: 053 / 417 32 72
mob.: 0903 400 742
email: ekonomika@spisskedivadlo.sk