1. obdobie profesionálneho divadla

1. Obdobie profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi

Zriadenie profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi prišlo pomerne neskoro, päť rokov po zriadení ostatných slovenských divadiel v rámci tzv. bagarovskej divadelnej siete. V roku 1956 došlo k reorganizácii Dedinského divadla v Bratislave, ktoré malo päť súborov, a tie svojou zájazdovou činnosťou obhospodarovali celé Slovensko. Z piatich súborov vznikli dva, ktoré boli natrvalo detašované do Trnavy a Spišskej Novej Vsi.

Dňa 19. januára 1957 odišiel z Bratislavy devätnásťčlenný herecký súbor a 20. januára 1957 prišiel do Spišskej Novej Vsi. Oficiálne malo nové divadlo názov Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves a od 1. mája 1959 nieslo názov Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 16. februára 1957 sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania divadla verejnosti slávnostnou premiérou inscenácie hry Ivana Stodolu Čaj u pána senátora v réžii Milana Bobulu, prvého režiséra, umeleckého šéfa súboru a neskôr aj prvého riaditeľa divadla. Inscenácia zožala divácky úspech a priaznivé divadelné kritiky, ktoré vyzdvihli prácu režiséra, absolventa VŠMU a žiaka Janka Brodáča. Ocenili aj herecký výkon Antona Tróna. Do konca sezóny divadlo uviedlo rozprávku pre deti (J. Švarc, Zakliati bratia) a komédiu pre dospelých (V. K. Klicpera, Hadrián z Rímsov).

V období existencie prvého profesionálneho divadla vzniklo niekoľko inscenácií, ktoré mali celoslovenský ohlas a ocenila ich aj divadelná kritika. Bola to napr. inscenácia Táňa Alexeja Arbuzova (réžia Juraj Šeregi), v ktorej excelovala Brigita Bobulová. Veľký úspech zožala aj Zeyerova Stará história (réžia Milan Bobula), v ktorej režisér tvorivým spôsobom aplikoval prvky commedie dell’arte, a vznikla inscenácia úspešná tak u diváka ako aj u kritiky. Za jednoznačný úspech kritik Stano Vrbka považoval inscenáciu Katajevovej Bláznivej nedele (réžia Igor Ciel). K tomu hodnotnému, čo vzniklo v Krajovom divadle, patrí aj Maeterlinckov Stilmondský starosta (réžia Milan Bobula). Prelomovou inscenáciou bolo uvedenie Verhaerenovho Filipa II. (réžia Vladimír Petruška). Vrcholné herecké výkony podali Ján Mišura (Filip II.) a Peter Gažo (Don Carlos). Pogodinovi Aristokrati a Millerove Salemské bosorky patria medzi najlepšie inscenácie, ktoré v Krajovom divadle vytvoril Milan Bobula. Profilovou inscenáciou divadla sa stala hra Alexeja Arbuzova Irkutský príbeh (réžia Oto Katuša).

K významným hereckým osobnostiam, ktoré pôsobili v Krajovom divadle a neskôr tvorili v iných divadlách, patria Milan Drotár, Peter Gažo, Brigita Bobulová (Štátne divadlo Košice), Anton Trón, Ján Mišura, Margita Mišurová (Divadlo Jonáša Záborského Prešov), Milan Kiš (Divadlo Andreja Bagara Nitra), Ivan Palúch, známy divadelný a filmový herec, a iní.

Milan Bobula pôsobil ako režisér a riaditeľ Divadla Jonáša Záborského v Prešove a v Štátnom divadle v Košiciach.

Krajové divadlo začalo dosahovať výrazné inscenačné úspechy a vstupovať do tvorivého dialógu s ostatnými slovenskými divadlami, no napriek tomu bolo v rámci reorganizácie divadelnej siete v Česko-Slovensku administratívnym zásahom k 30. júnu 1963 zrušené spolu s divadlami v Žiline a v Trnave. Profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi prestalo existovať na dlhých sedemnásť rokov.

 

Mgr. Emil Spišák, ArtD.