Kontakt

Spišské divadlo

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Riaditeľ divadla 

Mgr. art. Radovan Michalov


email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Sekretariát:
tel.: 053/417 32 70
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Umelecký šéf a režisér 

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. 
tel.: 053 / 417 32 73 
mob.: 0948 353 673
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Projektový manažér 

Ing. Ivana Profantová 
tel.: 053 / 417 32 74 
mob.: 0948 063 594
email: projekty@spisskedivadlo.sk

Lektorka dramaturgie 

Mgr. Sofia Skokanová 
tel.: 053 / 417 32 71 
mob.: 0948 011 620
email: dramaturgia@spisskedivadlo.sk

Vedúci technického úseku 

Ing. Anna Paličková
tel.: 053 / 417 32 74 
email: technika@spisskedivadlo.sk

Úsek prevádzky a marketingu

Informácie o programe a predaj vstupeniek 

Mgr. Mária Korbová - vedúca úseku 
tel.: 053 / 417 32 75 
mob.: 0903 613 259 
email: prevadzka@spisskedivadlo.sk 

Mgr. Elena Hrabčáková
tel.: 053 / 417 32 75 
       053 / 417 32 71

mob.: 0948 194 643
email: prevadzkasd@gmail.com

Vedúci úseku ekonomiky

Mgr. Mária Peklanská 
tel.: 053 / 417 32 72
mob.: 0903 400 742
email: ekonomika@spisskedivadlo.sk

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Riaditeľ divadla 

Mgr. art. Radovan Michalov

email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Sekretariát:
tel.: 053/417 32 70
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Umelecký šéf a režisér 

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. 
tel." data-share-imageurl="">