Kontakt

Spišské divadlo

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
Zriaďovacia listina č. 1787/2009-RU 18/6379
dodatok č. 1 číslo 6456/2020/OKaCR/42519

IČO: 312 978 46
DIČ: 202 145 6118

číslo účtu: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 000 000 7000185377


Riaditeľ divadla 

Mgr. art. Radovan Michalov

email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Sekretariát:

Bc. Lenka Forgáčová
tel.: 053/417 32 70
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Umelecký šéf a režisér 

Mgr. art. Viktor Kollár 
tel.: 053 / 417 32 73 
mob.: 0948 049 148
email: kollar@spisskedivadlo.sk

Dramaturg

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.
tel.: 053 / 417 32 73 
mob.: 0948 353 673
email: sekretariat@spisskedivadlo.sk

 

Projektový manažér 

Ing. Ivana Profantová 
tel.: 053 / 417 32 74 
mob.: 0948 063 594
email: projekty@spisskedivadlo.sk

Lektorka dramaturgie 

Mgr. Sofia Skokanová 
tel.: 053 / 417 32 71 
mob.: 0948 011 620
email: dramaturgia@spisskedivadlo.sk

Vedúca úseku divadelnej techniky 

Ing. Anna Paličková
tel.: 053 / 417 32 74 

Marek Korintuš - majster javiskovej techniky
mob.: 0908 669 800

Úsek obchodu, marketingu a prevádzky 

Informácie o programe a predaj vstupeniek 

Ing. Michaela Bartošová - vedúca obchodu, marketingu a prevádzky

tel.: 053 / 417 32 75 
       053 / 417 32 71

mob.: 0948 194 643
email: prevadzka@spisskedivadlo.sk

Mgr. Ľubica Kacvinská - manažérka obchodu a prevádzky

tel.: 053 / 417 32 75 
       053 / 417 32 71

mob.: 
email: predaj@spisskedivadlo.sk

Mgr. Veronika Fitzeková - referentka pre styk s verejnosťou - hovorkyňa
tel.: 053 / 417 32 75 
       053 / 417 32 71

mob.: 0908 994 585
email: hovorca@spisskedivadlo.sk

Mgr. Ľubomíra Spáčilová - marketingová manažérka
mob.: 0904 973 296
email: marketing@spisskedivadlo.sk

Vedúca úseku ekonomiky

Mgr. Mária Peklanská 
tel.: 053 / 417 32 72
mob.: 0903 400 742
email: ekonomika@spisskedivadlo.sk