2. obdobie profesionálneho divadla

2. Obdobie profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi

Po ukončení činnosti Krajového divadla sa občania a predstavitelia mesta a okresu Spišská Nová Ves nezmierili s danou situáciou a začali vyvíjať tlak na znovuzriadenie profesionálneho divadla. Priaznivá situácia nastala koncom sedemdesiatych rokov, a tak 1. januára 1980 začalo činnosť druhé profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi ako Súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Pobočná scéna Spišská Nová Ves. Tak ako znovuzriadené divadlo pre deti a mládež v Trnave sa malo venovať predovšetkým tvorbe pre deti a mládež. Nevzniklo teda samostatné divadlo, ale bolo organizačne včlenené do Divadla Jonáša Záborského v Prešove ako jeho tretí súbor. To trvalo až do 31. decembra 1991.

Nový súbor bol vytvorený z reprofesionalizovaných amatérskych hercov a ako jediný absolvent VŠMU neskôr nastúpil herec František Vaněček. Členovia súboru absolvovali rozličné školenia (workshopy) pod vedením pedagógov z VŠMU, aby sa zvyšovala ich profesionálna pripravenosť. V súbore sa postupne vyprofilovalo niekoľko výrazných hercov. Boli to Jozef Friňák, Albín Medúz, Szidi Tobias (Sidónia Tobiášová), Viliam Rozboril, Štefan Labanc, Dana Košická a iní. So súborom DaM, ako sa v skratke nazýval, spolupracovali aj významné umelecké osobnosti, zaslúžilá umelkyňa Viera Strnisková, Vladimír Durdík (SND Bratislava), Peter Rašev, Ľubo Záhon (Štátne divadlo Košice) a iní.

Režiséri, ktorí významne ovplyvnili tvorbu divadla, boli Vjačeslav Spesivcev, Jozef Pražmári, Jaro Rihák, Emil Spišák, Miroslav Dziak-Košický, Peter Kuba, Blaho Uhlár a ďalší.

Prvou inscenáciou, ktorá mala premiéru 11. januára 1980, bola inscenácia hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon (Eduard Gürtler). Medzi významné inscenácie súboru patria Hadí princ od Jána Stacha (réžia Ján Simkanič), Uličianskeho Tik, tak (réžia Ján Uličiansky). Jedným z najvýznamnejších počinov v tvorbe pre deti a mládež bola Snehulienka a sedem... Leva Ustinova a Olega Tabakova (réžia Emil Spišák), ktorá zožala mimoriadny ohlas. Inscenácia hry Princezná Maru (réžia Blaho Uhlár) si tiež vyslúžila uznanie kritikov. Úspech mala aj Pražmáriho a Zavarského inscenácia O psíčkovi a mačičke. Zaujímavým pokusom o muzikál bola Gozziho Turandot (réžia Miro Košický). So žánrom muzikálu režisér Košický úspešne experimentoval s hudobníkom Jurajom Szabadosom v rockovej opere Dankovo srdce. Absolútnym vrcholom tvorby Súboru pre deti a mládež bola spolupráca s ruským avantgardným režisérom Vjačeslavom Spesivcevom. Prvou inscenáciou bola dramatizácia románu Popravisko Čingiza Ajtmatova, ktorá zarezonovala v česko-slovenskom divadelnom svete. Druhá inscenácia Dostojevského Besov už mala nezaslúžene menší ohlas, lebo práve prebiehala Nežná revolúcia, ktorá výrazne zasiahla aj do osudu spišskonovoveského divadla. V nových spoločenských pomeroch koncom roku 1991 sa zásluhou Mira Košického, ktorý ako poslanec Slovenskej národnej rady zariadil osamostatnenie súboru DaM od prešovského Divadla Jonáša Záborského, skončilo druhé obdobie existencie profesionálneho divadla v našom meste.

Mgr. Emil Spišák, ArtD.