Povinné zverejňovanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - faktúry - obdobie 1.1.2020 - 31.3.2020
  • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - objednávky - obdobie 1.1.2020 - 31.3.2020