Povinné zverejňovanie


Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - objednávky - obdobie 1.1.2021 - 31.3.2021
  • Súhrnná správa z e-trhoviska - obdobie 1.1.2021 - 31.3.2021