Profil divadla

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo. Umelecký súbor má 15 členov. Jeho cieľom je prinášať predstavenia všetkým vekovým kategóriám, a to vo všetkých formách a žánroch klasického, moderného i alternatívneho umenia. Ročne uvádza štandardne 7 premiér – jednu inscenáciu pre deti, jednu inscenáciu pre mládež, tri večerné tituly na hlavnej scéne a dva tituly v Štúdiu pre náročnejšieho diváka. Divadlo hrá v súčasnosti na dvoch scénach – v Divadelnej sále Spišského divadla s kapacitou 327 miest a v Štúdiu Spišského divadla s kapacitou 50 miest. Venuje sa aj zájazdovej činnosti. Okrem spišských miest a mestečiek pravidelne hosťuje v Košiciach, vo Zvolene, v Trnave a nepravidelne aj v Prešove. Zúčastňuje sa slovenských divadelných festivalov Dotyky a spojenia a Zámocké hry zvolenské. Reprezentuje slovenskú divadelnú kultúru v zahraničí, a to v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, v Českej republike a Albánsku. Účinkovalo i v Rusku (Moskva) a Poľsku. Už jedenásť rokov každoročne usporadúva festival Divadelný Spiš – prehliadku komorných inscenácií slovenských i zahraničných profesionálnych divadiel. Spišské divadlo ročne navštívi približne 40 000 divákov a odohrá cca 220 predstavení. Okrem hlavnej činnosti organizuje výchovno-vzdelávacie aktivity, semináre, besedy, diskusie a prehliadky divadla.

Mgr. Sofia Skokanová